Розвиток талановитих співробітників є важливим чинником ефективності та успішності організацій. Підхід талант менеджменту передбачає виявлення, розвиток та застосування талантів працівників з метою досягнення організаційних цілей, що призводить до підвищення ефективності та продуктивності організації, з одного боку, та задоволення і лояльності працівників — з іншого. Ця книга присвячена дослідженню практик талант менеджменту у християнських неприбуткових організаціях в Україні.

The development of talented employees is a significant factor in the effective- ness and success of organizations. The approach of talent management implies the identification, development, and application of employee's talents in order to achieve main organizational goals, which leads to the increase of effectiveness and productivity of the organization, on the one hand, and job satisfaction and loyalty of employees, on the other. This book contains research on talent man- agement practices in Christian non-profit organizations in Ukraine.