Збірник містить матеріали науково-практичної конференції 'Лідерство сьогодні та завтра', присвяченої розвитку лідерства у громадянському суспільстві у воєнний та повоєнний періоди. Організатори конференції: Український центр лідерства та Інститут лідерства, управління та коучингу. До збірнику також увійшла наукова стаття з аналізом дослідження лідерства українців під час війни, проведеного Hodos Institute навесні 2022 року

The book contains materials from the scholarly-practical conference titled ‘Leadership Today and Tomorrow,’ which centered on the development of leadership in civil society during and after the war. The conference was jointly organized by The Ukrainian Leadership Center and The Institute of Leadership, Management, and Coaching. Additionally, the book features an article that provides an analysis of the leadership exhibited by Ukrainian civilians during the war. This research was conducted by the Hodos Institute in the spring of 2022.